Legalitāte

Nelegāla un bezatbildīga mežu izciršana daudzus gadus, it sevišķi Centrālāfrikas un Brazīlijas mūžamežos, ir pievērsuši masveida pasaules iedzīvotāju uzmanību un saņēmusi politisku spiedienu no Eiropas un citu attīstīto valstu likumdevēju puses.

Spiediens tiek izdarīts uz kompānijām, kas nodarbojas ar tropisko kokmateriālu importu no šiem reģioniem. Šīm firmām ir jāspēj pierādīt komateriālu izcelsmi un legalitāti (koki mežos cirsti ar atļaujām, samaksāti visi nodokļi utt).

Līdzīgi tagad rīkojas arī daudzu Centrālāfrikas valstu valdības, kas cenšas kontrolēt un atļaut tikai legāli iegūtu kokmateriālu eksportu.

SIA Silvex.lv vēl nav ieguvusi kādu no zināmājiem starptautiskajiem saudzīgas mežsainmniecības sertifikātiem (kā FSC, PEFC, u.c.), bet mēs varam garantēt saviem klientiem, ka kokmateriāli tiek iepirkti no Rietumeiropas un Amerikas kompānijām, kas pašas ražo un spēj garantēt kokmateriālu legalitāti vai arī caur saviem iepirkumu ofisiem, bāzētiem lielākajās eksportētājvalstu ostās, veic iepirkumus tikai no legāliem ražotājiem.